Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Odpłatność za żłobek

 

 

INFORMACJA

 

W związku z zamknięciem żłobka spowodowanego ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej koronawirusem prosimy o respektowanie zapisu umowy o korzystanie z usług żłobka w kwestii opłaty za żłobek tj. opłatę należy wnieść na konto żłobka do dnia 16 kwietnia 2020 r. Na tę chwilę w zakresie opłaty stałej nie przewiduje się zawieszenia, odroczenia czy rezygnacji z odpłatności. Zgodnie ze Statutem jedynie opłata za żywienie podlega odliczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za żłobek za miesiąc kwiecień przesłane będą na adresy e'mailowe wskazane w systemie Vulcan. W przypadku zmiany w ostatnim czasie adresu e-mail prosimy o kontakt telefoniczny celem aktualizacji danych.

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.