Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

          Zanim dziecko przystosuje się do nowych warunków przechodzi okres adaptacji trwający zazwyczaj około dwa, trzy tygodnie ,czasem nawet trzy miesiące. Obserwujemy u dziecka reakcje protestu i rozpaczy. W przypadku przedłużania się tego stanu mogą ulec zmianie inne zachowania dziecka na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym, tj.:

 •  zaburzenia snu przejawiające się np. nagłym zrywaniem się i płaczem w nocy,   trudności w zasypianiu, lękami, niepokojem itp.;
 • zmniejszenie apetytu (całkowite odmawianie jedzenia) lub jego wzmożenie
 • płaczliwość, rozdrażnienie, wpadanie w histerię
 • napady agresji, buntu, sprzeciwy, popychanie, bicie, rzucanie się na ziemię

 Zaburzenia te mają charakter przejściowy; trwają do czasu przystosowania się dziecka do nowych warunków.

Podczas pierwszych dni pobytu również rodzice odczuwają niepokój, niepewność, rozżalenie, strach, lęk- są to zupełnie normalne reakcje. Trzeba jednak pamiętać, że dzieci doskonale wyczuwają nastroje własnych rodziców, kiedy oni są niepewni, niespokojni, dzieciom trudniej pogodzić się z rozłąką i przystosować do nowej sytuacji.

W przygotowaniu dziecka do nowego etapu w jego życiu, jakim jest pójście do żłobka, bardzo ważną rolę odgrywają Rodzice. Poniżej znajdą Państwo kilka cennych wskazówek jak sobie radzić z problemami adaptacyjnymi w żłobku:

 • Pamiętajcie,  że  pierwsze  dni  pobytu  w  żłobku  są  dla  Waszych  dzieci  trudnym okresem.  Dziecko  zmienia  najbliższe  otoczenie,  styka  się  z  nowymi  osobami, nowymi  zabawkami,  nowymi  pomieszczeniami.  Pomóżcie,  dokładając  wszelkich starań, aby przystosowanie dziecka do nowego środowiska wypadło pomyślnie.
 • Pozytywne myślenie -To podstawa! Mama, która uważa, że robi dziecku wielką krzywdę posyłając je do  żłobka,  nieświadomie  przekazuje  dziecku  swój  lęk  i  napięcie. Spokój rodziców udziela się ich dziecku. Należy okazywać w obecności dziecka życzliwość i zaufanie wobec opiekuna odbierającego je od matki, ojca.
 • Opowiadając  dziecku  o  żłobku  lepiej  nie  ubarwiać  rzeczywistości,  ale  też  nie straszyć  –  trzymajmy  się  realiów:  „Będzie  dużo  zabawek  i  dużo  innych  dzieci. Zostaniesz z ciocią, a mama pójdzie do pracy”.
 • Spróbujcie pobawić się z dzieckiem w "rozstania i powroty",włączając do zabawy wszystkich członków rodziny.
 • Pożegnanie z maluchem zawsze jest bardzo trudne dla wszystkich również dla rodziców- dlatego ważne aby trwało jak najkrócej. Przedłużanie przytulania, całowania powoduje, że dziecko jeszcze mocniej koncentruje się na swoich emocjach i płaczu.
 • Gdy dziecko weszło już na salę i pożegnało się z rodzicem, ważne jest aby nie stać w drzwiach i nie zaglądać ponownie na salę. Jeśli dziecko to zauważy, resztę dnia spędzi z płaczem przy drzwiach – będzie czekało, kiedy znowu się pojawisz.To powoduje ponowne rozdrażnienie i podtrzymanie emocji żalu i rozpaczy.
 • W pierwszych tygodniach można pozwolić maluchowi na zabieranie ze sobą ulubionej zabawki, misia, kocyka, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i kojarzy się z domem. W momencie kiedy dziecko przyzwyczai się do żłobka należy stopniowo ograniczać zabawki np. zostawiać w szatni na półce.
 • Nigdy nie wprowadzaj kilku istotnych zmian w życiu małego człowieka jednocześnie. Metoda małych kroków jest najlepsza. Posyłając dziecko do żłobka odłóż w czasie rezygnację z pieluchy, smoczka, butelki. Łatwiej przywyknąć dziecku do jednej zmiany w danym momencie niż do kilku naraz.

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.