Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Konsultacje - grupa Starszaki I

Drodzy Rodzice!

Dnia 23.02.2017 r. (czwartek) w godzinach 15:30-16:30 odbędą się indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci z grupy Starszaki I. Osoby chętne zapraszamy 
na spotkanie z opiekunami na grupie.

Konsultacje - grupa Niemowlęta i Średniaki

Drodzy Rodzice!

Dnia 21.02.2017 r. w godzinach 16:00-17:00 odbędą się indywidualne konsultacje
z rodzicami dzieci z grupy Niemowlęta i Średniaki. Osoby chętne zapraszamy
na spotkanie z opiekunami na poszczególnych grupach.

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna

w Żłobku Miejskim Nr 3

w miesiącu lipcu 2017 roku.

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE- NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

      Od 18 kwietnia 2016 roku ruszył Elektroniczny System Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

  Rodzice chcący zapisać dziecko do żłobka powinni wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej.Link do systemu elektronicznego oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz na stronie   http://nabor.pcss.pl/bialystok/.

     Wypełnioną, wydrukowaną  i podpisaną kartę zapisu dziecka do placówki należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami.

 Rodzice którzy zapisali dzieci wcześniej tzn. w poprzednim systemie elektronicznym muszą zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru po wygenerowanie nowego loginu.

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.