Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Informacja

Informujemy, że od 4 maja br. działa elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobka. Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zapisu należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru.

Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami. 

Informujemy, że od dnia 23.11.2015 r. uległa zmianie strona internetowa elektronicznego zapisu dzieci do żłobka.

Strona podana poniżej.

www.bialystok.nullo.pl

Ogłoszenie

 

Ustala się dni wolne od pracy w 2015 r. w zamian za święta przypadające w sobotę:

1. 14 sierpnia (piątek)     - za 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)

2. 24 grudnia (czwartek) - za 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia)

Informacja

Od dnia 1.01.2014 r. wzrosła o 0,50 zł dzienna stawka żywieniowa i wynosi 4.50 zł.

W jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka?

Pierwsze lata życia to intensywny okres,w którym kształtuje się mowa dziecka. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych etapów,choc nie w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dziecko poprzez rozumienie poznaje otaczający świat, a poprzez umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje uczucia, pragnienia, przeżycia czy spostrzeżenia. Częste kontakty werbalne z otoczeniem przyspieszają ten rozwój poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacenie słownictwa.

Czytaj więcej...

Adaptacja dziecka do żłobka

          Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.