Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Uwaga

Osoby, które chcą ubezpieczyć dziecko,mogą dokonać wpłaty w wysokości 37 zł

do dn.16 października 2015 r.w administracji żłobka.

 

Białystok,1.10.2015r.

Ogłoszenie

 

Ustala się dni wolne od pracy w 2015 r. w zamian za święta przypadające w sobotę:

1. 14 sierpnia (piątek)     - za 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)

2. 24 grudnia (czwartek) - za 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia)

Informacja dla rodziców


Informujemy, że od 4 maja br. działa elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobka. Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zapisu należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru.

Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami. System dostępny jest pod adresem:

www.nabor.um.bialystok.pl

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.