Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Informacja dla rodziców.

Na stronie internetowej www.białystok.pl w zakładce Aktualności jest najnowsza informacja o wolnych miejscach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.

OGŁOSZENIE- NABÓR ELEKTRONICZNY DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

      Od 18 kwietnia 2016 roku rusza Elektroniczny System Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

  Rodzice chcący zapisać dziecko do żłobka będą musieli wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej. Link do systemu elektronicznego oraz zasady rekrutacji dostępne będą od 18 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej każdego żłobka miejskiego oraz na stronie http://nabor.pcss.pl/bialystok/.

  Wypełnioną, wydrukowaną  i podpisaną kartę zapisu dziecka do placówki należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru. Rodzice wskazują maksymalnie
3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami.

 Rodzice którzy zapisali dzieci wcześniej tzn. w poprzednim systemie elektronicznym muszą zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru po wygenerowanie nowego loginu.

 

 

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że przerwa wakacyjna w 2016 roku przypada na miesiąc lipiec.

 

Informacja

Od dnia 01.01.2016 r.  dzienna stawka żywienia wynosi  5,00 zł.

 

W jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka?

Pierwsze lata życia to intensywny okres,w którym kształtuje się mowa dziecka. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych etapów,choc nie w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dziecko poprzez rozumienie poznaje otaczający świat, a poprzez umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje uczucia, pragnienia, przeżycia czy spostrzeżenia. Częste kontakty werbalne z otoczeniem przyspieszają ten rozwój poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacenie słownictwa.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.