Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że przerwa wakacyjna w 2016 roku przypada na miesiąc lipiec.

Przerwa Techniczna w działaniu systemu elektronicznego naboru do żłobków miejskich

Od 11 stycznia 2016 roku aż do odwołania możliwe są kłopoty z dostępem do Elektronicznego Systemu Naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok.

W przypadku opisanym powyżej Rodzice chcący zapisać dziecko do żłobka będą musieli zgłosić się do żłobka pierwszego wyboru aby wypełnić papierową kartę zapisu dziecka. Zasady rekrutacji dostępne są w każdym Żłobku Miejskim na terenie Miasta Białystok. Złożone karty zapisu zostaną wprowadzone, zgodnie z datą zapisu widniejącą na karcie przez pracowników Żłobków Miejskich w możliwie najszybszym terminie.
Po opanowaniu sytuacji uzyskacie Państwo Nr systemowy i możliwość podglądu pozycji w kolejce oczekujących na miejsce w żłobku.

Informacja

Od dnia 01.01.2016 r. dzienna stawka żywienia wzrośnie o 0,50 zł ( z 4,50 zł do 5,00 zł).

Informacja

Informujemy, że od 4 maja br. działa elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do żłobka. Aby zapisać dziecko do żłobka, należy wypełnić kartę zapisu dziecka w formie elektronicznej. Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną kartę zapisu należy dostarczyć do żłobka pierwszego wyboru.

Rodzice wskazują maksymalnie 3 żłobki wpisane zgodnie z preferencjami. 

Informujemy, że od dnia 23.11.2015 r. uległa zmianie strona internetowa elektronicznego zapisu dzieci do żłobka.

Strona podana poniżej.

www.bialystok.nullo.pl

W jaki sposób stymulować rozwój mowy dziecka?

Pierwsze lata życia to intensywny okres,w którym kształtuje się mowa dziecka. U wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega według tych samych etapów,choc nie w jednakowy sposób. U jednych przebiega on szybciej, a u innych wolniej. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka jest podstawą kształtowania się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dziecko poprzez rozumienie poznaje otaczający świat, a poprzez umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje uczucia, pragnienia, przeżycia czy spostrzeżenia. Częste kontakty werbalne z otoczeniem przyspieszają ten rozwój poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacenie słownictwa.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.