A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.03.2022, zmieniona z powodu:
  aa

  Warunki przyjęcia

   

  W Żłobku przy ulicy Wasilkowskiej 4 funkcjonują cztery  grupy:

  • Grupa I       -   20 miejsc
  • Grupa II      -   48 miejsc
  • Grupa III     -   40 miejsc
  • Grupa IV     -   40 miejsc.

  Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

  Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Zasady rekrutacji dostępne są pod adresem: https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek.

   

  UWAGA:

  Złożenie „Karty rekrutacji” nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do  żłobka.

  Po otrzymaniu informacji, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzice wypełniają:

  • kartę zapisu, która zawiera m.in. dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia oraz opinię lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania do żłobka, upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka,
  • kartę wywiadu.

  Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Na koszt pobytu składa się:

  1. opłata stała: 400,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu), 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 10 godzin dziennie;
  2. opłata za wyżywienie: 6,50 zł stawka dzienna (za rzeczywistą ilość dni pracy w miesiącu.

  Zwrot kosztów wyżywienia dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności.

  Opłaty za korzystanie z usług żłobka należy wnosić za dany miesiąc z góry w terminie do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy:

  Bank PKO SA nr 31 1240 1154 1111 0010 3579 4373 .

  Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę.

   

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych infromuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących
   i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku jest Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku ul. Wasilkowska 4.
  2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 jest obligatoryjne, a pozostałe dobrowolne.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alina Świętochowska
  Publikacja dnia: 10.03.2022
  Podpisał: Alina Świętochowska
  Dokument z dnia: 10.03.2022
  Dokument oglądany razy: 3762
MegaBIP free (2.09)