A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl

  Warunki przyjęcia

   

  W Żłobku przy ulicy Wasilkowskiej 4 funkcjonują cztery  grupy:

  • Grupa I       -   20 miejsc
  • Grupa II      -   48 miejsc
  • Grupa III     -   40 miejsc
  • Grupa IV     -   40 miejsc.

  Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

  Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Zasady rekrutacji dostępne są pod adresem: https://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek.

   

  UWAGA:

  Złożenie „Karty rekrutacji” nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do  żłobka.

  Po otrzymaniu informacji, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka rodzice wypełniają:

  • kartę zapisu, która zawiera m.in. dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia oraz opinię lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania do żłobka, upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka,
  • kartę wywiadu.

  Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Na koszt pobytu składa się:

  1. opłata stała: 400,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu), 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 10 godzin dziennie;
  2. opłata za wyżywienie: 7,00 zł stawka dzienna (za rzeczywistą ilość dni pracy w miesiącu.

  Zwrot kosztów wyżywienia dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności.

  Opłaty za korzystanie z usług żłobka należy wnosić za dany miesiąc z góry w terminie do 25 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy:

  Bank PKO SA nr 31 1240 1154 1111 0010 3579 4373 .

  Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin zapłaty przesuwa się na następny dzień roboczy.

  Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę.

   

   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych infromuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących
   i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku jest Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku ul. Wasilkowska 4.
  2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępniane innym podmiotom.

  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 jest obligatoryjne, a pozostałe dobrowolne.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alina Świętochowska
  Publikacja dnia: 09.02.2023
  Podpisał: Alina Świętochowska
  Dokument z dnia: 09.02.2023
  Dokument oglądany razy: 4141
MegaBIP free (2.09)