A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  Ta strona została usunięta dnia: 13.05.2015, z powodu:
  akty

  Inne przepisy (dot. funkcjonowania żłobka)

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

   (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2013, poz. 1457)

  Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.  

       (tekst jednolity ogłoszony w Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r., poz. 1665)

  Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie podwyższenia dziennej stawki żywienia.

   (zarządzenie w załączeniu)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alina Świętochowska
  Publikacja dnia: 13.05.2015
  Podpisał: Alina Świętochowska
  Dokument z dnia: 13.05.2015
  Dokument oglądany razy: 4535
MegaBIP free (2.09)