A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 13.05.2015, zmieniona z powodu:
  aktu

  Warunki przyjęcia

  W Żłobku funkcjonują cztery  grupy:

  • Niemowlęta - 20 miejsc
  • Średniaki -    48 miejsc
  • Starszaki I -  40 miejsc
  • Starszaki II - 40 miejsc.

  Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

  Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.

  Zasady rekrutacji oraz kryteria naboru dzieci do żłobka przedstawione są w” Systemie wspomagającym proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków miejskich prowadzonych przez Miasto Białystok” pod adresem www.nabor.um.bialystok.pl w zakładce „Zasady naboru”.

   

  UWAGA:

  Złożenie „Karty rekrutacji” nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do  żłobka.

  Po przyjęciu dziecka do żłobka (po podpisaniu umowy) rodzice wypełniają:

  • kartę zapisu, która zawiera m.in. dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia oraz opinię lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania do żłobka,
  • upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka,
  • kartę wywiadu.

   

  Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Na koszt pobytu składa się:

  1. opłata za pobyt:200,00 zł miesięcznie (do 10 godzin pobytu), 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu powyżej 10 godzin dziennie;
  2. opłata za wyżywienie:4,50 zł stawka dzienna (za rzeczywistą ilość dni pracy w miesiącu.

  Zwrot kosztów wyżywienia oraz opłaty za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłaszanej nieobecności.

  Opłaty za korzystanie z usług żłobka należy wnosić za dany miesiąc z góry w terminie do 16 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy:

  Bank PKO SA nr 31 1240 1154 1111 0010 3579 4373 .

  Nie dotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci oczekujących i uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku jest Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku ul. Wasilkowska 4.
  2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci przetwarzane będą w celu rekrutacji do żłobka oraz w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem w żłobku i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dzieci i ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 jest obligatoryjne, a pozostałe dobrowolne.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Alina Świętochowska
  Publikacja dnia: 13.05.2015
  Podpisał: Alina Świętochowska
  Dokument z dnia: 13.05.2015
  Dokument oglądany razy: 1078
MegaBIP free (2.09)