Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 na rok szkolny 2019/2020 r.


LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW

 

2018 / 333             2018 / 620            2018 / 260            2018 / 414            2018 / 327

2018 / 459             2018 / 643            2018 / 720            2018 / 549            2018 / 597

2018 / 561             2018 / 272            2018 / 439            2018 / 619            2018 / 762

2018 / 710             2018 / 155            2018 / 336            2018 / 328            2018 / 338

2018 / 360             2018 / 359            2018 / 575            2018 / 392            2018 / 629

2018 / 653             2018 / 494            2018 / 263            2018 / 678            2018 / 353

2018 / 313             2018 / 504            2018 / 567            2018 / 576            2018 / 482

2018 / 396             2018 / 428            2018 / 427            2018 / 703            2018 / 413

2018 / 613             2018 / 987            2018 / 947            2018 / 1554          2019 / 531

2018 / 883             2018 / 977            2018 / 1025          2018 / 917            2018 / 1034

2018 / 908             2018 / 961            2018 / 1102          2018 / 891            2018 / 1070

2018 / 1086           2018 / 975            2018 / 1164          2018 / 886            2018 / 890

2017 / 4312           2018 / 374            2017 / 4436          2017 / 4565           2018 / 83

2017 / 4573           2017 / 4483          2017 / 4559          2017 / 4417           2018 / 326

2018 / 511             2018 / 516            2018 / 515

 

Wyniki rekrutacji do Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Oriona 38 na rok szkolny 2019/2020 r.


LISTA PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW:

2018 / 1076            2018 / 554              2018 / 1272             2018 / 1349             2018 / 1141

2018 / 1350            2018 / 1606            2018 / 1433             2018 / 1478             2018 / 1320

2018 / 1218            2018 / 1160            2018 / 990               2018 / 1108             2018 / 1278

2018 / 1187            2018 / 1192            2018 / 1063             2018 / 909               2018 / 876

2018 / 1093            2018 / 1142            2018 / 1354             2017 / 2779             2018 / 1176

Harmonogram rekrutacji na rok 2019/2020

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2019/2020

 

I etap rekrutacji - termin: 13-24.05.2019 r. , wszystkie żłobki rekrutują dzieci
z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych oraz następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów statutowych.

II etap rekrutacji - termin: 27-31.5.2019 r., rekrutacja dzieci z II i III preferencji
na pozostałe wolne miejsca.

III etap - termin:  03.06.2019 r. godz. 12:00, ogłoszenie list dzieci przyjętych.

 

Poza wskazanymi poniżej terminami w przypadku wolnych miejsc w żłobkach, rekrutacja będzie odbywała się na zasadach kolejności zapisu do danej grupy wiekowej, bez względu na wskazaną preferencję, co oznacza, że rodzic może otrzymać propozycję skorzystania z miejsc w żłobku,
w którym jego dziecko posiada najwyższą pozycję na liście oczekujących.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się w przypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się
w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
Za osoby pracujące uważa się osoby aktywne zawodowo nieprzebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (zgodnie z przesłanym pismem  przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku z dnia 11.06.2014 r.).

Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

 

Informacja o urlopach


Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3 informuje o terminie urlopu w 2019r. :

1) Żłobek Miejski Nr 3 - sierpień 2019 r.

2) Filia Żłobka - lipiec 2019 r.

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.