Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

UWAGA !!!

      Zgodnie z artykułem 22 Ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
do lat 3 "Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med med. Aleksandra Szczygła w Warszawie".

      W związku z tym aby zachować przestrzeganie norm oraz urozmaicenie posiłków od dnia 01 września 2018 roku wprowadza się nową stawkę żywienia
w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć).

Uwaga Rodzice !!!

W DNIU 29 SIERPNIA 2018 ROKU (ŚRODA)
O GODZINIE 16:30
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE RODZICÓW. SPOTKANIE DOTYCZY RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH UCZĘSZCZANIE
DO ŻŁOBKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
ORAZ RODZICÓW DZIECI NOWYCH PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Ogłoszenie

Rekrutacja do  Żłobka Miejskiego Nr 3 została zakończona. Informacje o wynikach dostępne są u dyrektora żłobka.

Harmonogram rekrutacji na rok 2018/2019

I etap rekrutacji - termin: 14-25.05.2018 r. - wszystkie żłobki rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. Rodzice potwierdzają chęci zawarcia umowy na świadczenie usług żłobkowych oraz następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów statutowych.

II etap rekrutacji - termin: 28-30.05.2018 r. - rekrutacja dzieci z II i III preferencji na wolne miejsca.

III etap rekrutacji - termin: 04.06.2018 r. godz 12.00. - wywieszenie list dzieci przyjętych.

 

Ogłoszenie

Przypominamy, że rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji
do żłobka powinni pamiętać o samodzielnym przedłużaniu ważności swoich wniosków przed końcem wyznaczonego terminu na kolejne pół roku. Nie przedłużenie wniosku skutkuje (zgodnie z regulaminem rekrutacji) wykreśleniem kandydata z listy oczekujących.

 

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.