Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Rekrutacja

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego na rok 2020/2021 w następujących terminach:

I etap rekrutacji – termin: 20.07 – 31.07.2020 r. – rekrutacja dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru.

II etap rekrutacji – termin: 03.08 – 07.08.2020 r. – rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca po I etapie.

III etap rekrutacji – termin: 10.08.2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych na stronie internetowej żłobka.

Kryteria naboru:

  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica ( opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
  2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca wskazania podatku niż Miasto Białystok.
  3. Za osoby pracując uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.
  4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem do lekarza pediatry lub rodzinnego.

Przerwa urlopowa

 

Przerwa urlopowa w Żłobku będzie w terminie od 01 do 10 lipca 2020 r..

 

Administracja żłobka w tym okresie pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

 

                                                            Życzymy miłego wypoczynku.

 

Godziny pracy żłobka w dniu 29.06.2020 r.

 

UWAGA!!!

 

    W związku z przesłaną zgodą zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Rafała Rudnickiego na zamknięcie żłobka z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, w których będzie znajdował się lokal wyborczy w dniu 28.06.2020 r., jednak wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców informujemy, iż w dniu 29.06.2020 r. żłobek będzie czynny ale od godz. 8.30 do godz. 16.30.

 

W godzinach 6.00 – 8.15 będzie prowadzona dezynfekcja, zgodnie z obowiązującymi procedurami sanitarnymi.

 

Ogłoszenie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

informuje,że sprawach dotyczących koronawirusa SARS-COV2  obowiązuje

       

   całodobowa infolinia   222  500  115

 

Aktualne informacje dotyczące pandemii Covid-19 są dostępne pod adresem :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

Ogłoszenie

   W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku informuje,że z uwagi na panujący w całym kraju stan epidemiczny oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej,na chwilę obecną nie jest możliwe przeprowadzenie w sposób bezpieczny rekrutacji,ani określenie przypuszczalnego terminu jej rozpoczęcia.

  Ponadto wprowadzone ograniczenia powierzchni  przypadającej na jedno dziecko i każdego opiekuna uniemożliwiają określenie ilości miejsc na rok szkolny 2020/2021 w poszczególnych grupach wiekowych.

  O zmianach w powyższych kwestiach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej żłobka.

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.