Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 na rok szkolny 2020/2021

 

Lista przyjętych kandydatów na rok szkolny 2020/2021

 

2018/1376              2019/1171           2018/1223

2018/1611              2018/1306           2019/1152

2019/962                2019/1261           2019/942

2019/990                2019/594             2018/1401

2018/1147              2018/1601           2018/1046

2018/1518              2019/989             2019/983

2019/1413              2019/994             2019/1069

2018/1641              2018/1523           2018/1110

2019/58                 2018/1316            2019/1170

2019/1084             2019/973              2019/972

2019/1133             2018/1501            2018/1444

2018/1449             2019/23                2019/606

2019/166               2019/175              2019/395

2019/475               2019/134              2019/612

2019/453               2019/1099            2019/1177

2019/1121             2019/410              2019/332

2019/357               2019/74               2019/589

2019/143               2019/682             2019/557

2019/224               2019/506             2019/597

2019/261               2019/585             2019/527

2019/549               2019/42               2019/437

2019/526               2019/551             2019/554

2019/177               2019/308             2019/823

2019/871               2019/406             2019/605

2019/511               2019/433

 

Wszystkim Rodzicom dzieci przyjętych na email zostaną wysłane kolejne informacje. Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie.

 

O terminach podpisywania umów w sprawie korzystanie z usług Żłobka (tj. dniu i godzinie) zostaną Państwo poinformowani osobiście. Prosimy oczekiwać na telefon.

 

Przypomnienie o obowiązywaniu procedur sanitarnych

 

OGŁOSZENIE!

 

Przypominamy Rodzicom, iż nadal obowiązują procedury sanitarne zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku.

 

Poniżej ponownie zamieszczamy link, pod którym znajduje się ww. dokument.

https://megawrzuta.pl/download/ada71d83bd59b69c513fad287eea5662.html

 

Rekrutacja

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego na rok 2020/2021 w następujących terminach:

I etap rekrutacji – termin: 20.07 – 31.07.2020 r. – rekrutacja dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru.

II etap rekrutacji – termin: 03.08 – 07.08.2020 r. – rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca po I etapie.

III etap rekrutacji – termin: 10.08.2020 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych na stronie internetowej żłobka.

Kryteria naboru:

  1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica ( opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
  2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców ( opiekunów) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca wskazania podatku niż Miasto Białystok.
  3. Za osoby pracując uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie macierzyńskim w rozumieniu KP.
  4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem do lekarza pediatry lub rodzinnego.

Ogłoszenie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

informuje,że sprawach dotyczących koronawirusa SARS-COV2  obowiązuje

       

   całodobowa infolinia   222  500  115

 

Aktualne informacje dotyczące pandemii Covid-19 są dostępne pod adresem :

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

Problem zanieczyszczonych ulic

 
W ostatnim czasie na ulicach miast zauważalny jest problem zanieczyszczania przestrzeni publicznych (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane w czasie pandemii.
 
Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)
stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy, środkach komunikacji publicznej, w trakcie zakupów itp., powinny być wrzucane do pojemników/worków na zmieszane odpady komunalne.Szczegółowe wytyczne dotyczące odpadów:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2
 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na plakacie.
 
Wspólnie zadbajmy o wygląd naszego Miasta.
 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.