Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Ogłoszenie

Rekrutacja do  Żłobka Miejskiego Nr 3 została zakończona. Informacje o wynikach dostępne są u dyrektora żłobka.

Harmonogram rekrutacji na rok 2018/2019

I etap rekrutacji - termin: 14-25.05.2018 r. - wszystkie żłobki rekrutują dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. Rodzice potwierdzają chęci zawarcia umowy na świadczenie usług żłobkowych oraz następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów statutowych.

II etap rekrutacji - termin: 28-30.05.2018 r. - rekrutacja dzieci z II i III preferencji na wolne miejsca.

III etap rekrutacji - termin: 04.06.2018 r. godz 12.00. - wywieszenie list dzieci przyjętych.

 

Ogłoszenie

Przypominamy, że rodzice, których dzieci biorą udział w rekrutacji
do żłobka powinni pamiętać o samodzielnym przedłużaniu ważności swoich wniosków przed końcem wyznaczonego terminu na kolejne pół roku. Nie przedłużenie wniosku skutkuje (zgodnie z regulaminem rekrutacji) wykreśleniem kandydata z listy oczekujących.

 

 

 

Przerwa wakacyjna

Przerwa wakacyjna

w Żłobku Miejskim Nr 3

w miesiącu lipcu 2018 roku.

Nowy adres do elektronicznego systemu naboru

OGŁOSZENIE

Od dnia 19.07.2017 dostępny jest nowy adres do elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich funkcjonujących na terenie Miasta Białystok https://zlobki.vulcan.net.pl/bialystok

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.