Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 3 na rok szkolny 2022/2023

 

Wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Wasilkowskiej 4 na rok szkolny 2022/2023

 

729KWZN                      2T6KZC6                     BA7ASA1                     Z9RJP6D                      5KJKSH1

7MCYWZN                    E6NKCZ1                    WYBKMHD                 H9IJG6N                      3YYAMAD

N62ABA6                       Y1T2ECD                    HC2JG6N                     EDIQKZ1                     JJY859N

G8KSYJ1                       YSFAQCD                    SJJACC1                      MNAPQKD                  YDFNQCD

20/1140                           020/934                         020/994                        020/918                         020/799

020/805                           020/871                         20/1408                        20/1170                         85SZ5KN

20/1335                           20/1259                         20/1313                        20/1275                         69XIB66

D2G93J6                         20/1450                        20/1301                        20/1476                          20/1347

20/1261                           20/1308                        20/1380                        PJICCK1                        Y8YXQCD

ZZZ7P6D                       8G99WKN                   PTABKK1                    WEYQPHD                   W8DMMHD

98I8Y61                         8Q2B5KN                     LP93FHN                    TSCTWCN                     RKMIGAN

WT3ZMHD                   8RDEWKN                   WI2MPHD                   NA66BA6                      9GBPY61

15BWBH6                      HQDXG6N                  73TQWZN                   XL559K6                       WEGMPHD

SLMFCC1                      R8IJFAN                      QFEMQZD                  6NIA366                         78LZWZN

CFW2K91                      LX4WFHN                   P5L5CK1                    6XSR366                         ZL44P6D

AXZTZ96                      9LLAS61                       KDKRQ9D                 K1CLE9D                       X1HS9K6

 

 

Wszystkich rodziców dzieci zakwalifikowanych do żłobka od września 2022 r. informujemy, iż o terminie podpisania umów w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego nr 3 rodzice będą powiadamiani telefonicznie.

 

W miesiącu sierpniu planowane jest zebranie z rodzicami. O dokładnym terminie (dniu i godzinie) poinformujemy w terminie późniejszym oddzielną wiadomością na stronie internetowej żłobka.

 

 

                   

 

 

Zasady naboru do żłobka

Zmiana wysokości opłaty stałej

 

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 20 stycznia 2022 r. poz. 219) OD 1 MARCA 2022 R. OPŁATA STAŁA ZA ŻŁOBEK ZOSTAŁA USTALONA W WYSOKOŚCI 400,00 ZŁ MIESIĘCZNIE.

Opłata za wyżywienie pozostaje w kwocie 6,50 zł za każdy dzień żywienia.

 

Dyrektor Żłobka

Monika Niewińska

 

Przerwa wakacyjna 2022 r.

 
 
Przerwa wakacyjna będzie:
- w Żłobku Miejskim Nr 3 w miesiącu sierpniu 2022 r.
- w filii Żłobka przy ul. I. Mościckiego 2J w miesiącu lipcu 2022 r.

Informacja Maluch+

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.