Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

życzenia

Informacja o urlopach


Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3 informuje o terminie urlopu w 2019r. :

1) Żłobek Miejski Nr 3 - sierpień 2019 r.

2) Filia Żłobka - lipiec 2019 r.

Konsultacje

Drodzy Rodzice!

W maju w godzinach 16:00-17:30 odbędą się indywidualne

konsultacje z rodzicami dzieci: 

                  - 8.05.2019 (środa)- grupy Niemowlęta i Starszaki I        

         -15.05.2019 (środa) - grupy Średniaki i Starszaki II

 

Osoby chętne zapraszamy na spotkanie z opiekunkami na

poszczególnych grupach.

 

 

 

Adaptacja dziecka do żłobka

                                

   Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem  w jego życiu społecznym.Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znacząca rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

          Pobyt dziecka w żłobku jest dla niego bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Czytaj więcej...

UWAGA !!!

      Zgodnie z artykułem 22 Ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi
do lat 3 "Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med med. Aleksandra Szczygła w Warszawie".

      W związku z tym aby zachować przestrzeganie norm oraz urozmaicenie posiłków od dnia 01 września 2018 roku wprowadza się nową stawkę żywienia
w wysokości 6,00 zł (słownie: sześć).

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.