Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Problem zanieczyszczonych ulic

 
W ostatnim czasie na ulicach miast zauważalny jest problem zanieczyszczania przestrzeni publicznych (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane w czasie pandemii.
 
Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki)
stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy, środkach komunikacji publicznej, w trakcie zakupów itp., powinny być wrzucane do pojemników/worków na zmieszane odpady komunalne.Szczegółowe wytyczne dotyczące odpadów:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2
 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na plakacie.
 
Wspólnie zadbajmy o wygląd naszego Miasta.
 

Informacja o godzinach przyprowadzania i odbioru dzieci

 

Przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem pracy żłobka
obowiązującym od 25.05.2020 r. dziecko należy przyprowadzić
do godz.  8.00 a odebrać najpóźniej do godz. 16.30!!!

 

Przy odbiorze dziecka prosimy domofonem dzwonić do administracji.

 

 

Procedury sanitarne

 

UWAGA!

 

Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajduje się plik z Procedurami sanitarnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim Nr 3 w Białymstoku w czasie epidemii COVID-19.

https://megawrzuta.pl/download/ada71d83bd59b69c513fad287eea5662.html

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

 

 

Życzenia Świąteczne

Odpłatność za żłobek

 

 

INFORMACJA

 

W związku z zamknięciem żłobka spowodowanego ogłoszeniem stanu epidemii wywołanej koronawirusem prosimy o respektowanie zapisu umowy o korzystanie z usług żłobka w kwestii opłaty za żłobek tj. opłatę należy wnieść na konto żłobka do dnia 16 kwietnia 2020 r. Na tę chwilę w zakresie opłaty stałej nie przewiduje się zawieszenia, odroczenia czy rezygnacji z odpłatności. Zgodnie ze Statutem jedynie opłata za żywienie podlega odliczeniu. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty za żłobek za miesiąc kwiecień przesłane będą na adresy e'mailowe wskazane w systemie Vulcan. W przypadku zmiany w ostatnim czasie adresu e-mail prosimy o kontakt telefoniczny celem aktualizacji danych.

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.