Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Zasady naboru do żłobka

Zmiana wysokości opłaty stałej

 

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białystok z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 20 stycznia 2022 r. poz. 219) OD 1 MARCA 2022 R. OPŁATA STAŁA ZA ŻŁOBEK ZOSTAŁA USTALONA W WYSOKOŚCI 400,00 ZŁ MIESIĘCZNIE.

Opłata za wyżywienie pozostaje w kwocie 6,50 zł za każdy dzień żywienia.

 

Dyrektor Żłobka

Monika Niewińska

 

Przerwa wakacyjna 2022 r.

 
 
Przerwa wakacyjna będzie:
- w Żłobku Miejskim Nr 3 w miesiącu sierpniu 2022 r.
- w filii Żłobka przy ul. I. Mościckiego 2J w miesiącu lipcu 2022 r.

Informacja Maluch+

 

Szczepienie - ospa

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi szczepienia dzieci przeciwko ospie wietrznej informujemy, iż zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2020 r. poz. 90) obowiązek szczepienia dotyczy dzieci: (…) 4) innych niż wymienione w pkt 1–3, przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych.

Dokument dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/program-szczepien-ochronnych-na-rok-2021.

 

Zgodnie z § 18 Statutu Żłobka: "1. Kryteria określone w § 16 ust. 1 - 4 obowiązują także rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z usług Żłobka. Dyrektor Żłobka w każdym czasie w trakcie trwania umowy o korzystanie z usług Żłobka ma prawo skontrolować spełnienie tych wymogów."

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.