Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Aktualności

Przerwa urlopowa 2024 r.

 

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Żłobku Miejskim Nr 3 będzie w miesiącu sierpniu 2024 r.

Spotkanie organizacyjne 2023/2024

 

Rodziców dzieci nowo przyjętych oraz kontynuujących pobyt w żłobku w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 30.08.2023 r. o godz. 16:30.

 

Wakacje

Wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego nr 3

 

W związku z zakończeniem procesu rekrutacyjnego, wszystkich rodziców przyjętych dzieci informujemy o obowiązkowym zebraniu w dniu 31.05.2023 r. o godz. 16.30 w Żłobku Miejskim nr 3. Na zebranie przychodzi jeden rodzic bez dziecka.

 

Poniżej lista dzieci przyjętych:

SFJBKC1                  YG65QCD                 LL7RGHN               XWFN9K6

X9KD9K6                 IA9H9Z6                   JGD3W9N               RIGBGAN

TZB95CN                 DBI63J6                    7G6RWZN               C4F3K91

NQQ5BA6               BLMBSA1                 55WRSH1                HAGZG6N

1DNR3H6                D3SH3J6                   MA2CEKD               NKRABA6

11LYBH6                 B492YA1                  YKAAECD              2EL29C6

IALK9Z6                 GKDCSJ1                 H74SG6N                TEMG5CN

LGC1FHN               T6JA5CN                  233AZC6                  6IRTB66

PEKDCK1               WIDIPHD                 NYFK3A6                9W1CS61

CP9TK91                 ZFETM6D                IRI1ZZ6                    99MPS61

71TY5ZN                2IZQ9C6                   61RTB66                   GCQ8SJ1

QYLDQZD             5Q8HSH1                 4181GJN                    QP42QZD

TT7WWCN            ERF4KZ1                 X5ML9K6                 EZS1CZ1

Q6RREZD              NL5BBA6                8Z6C5KN                  66E5B66

A34WZ96               3E1YPAD                N6IABA6                 N86Y3A6

86MD5KN              CZZCC91                RLEYGAN                E922CZ1

5EW2SH1               GZ96SJ1                 P646CK1                    D2I73J6

6IFYB66                 BTNMYA1             8ZCJ5KN 

 

Rekrutacja 2023

Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku informuje o terminie rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego na rok 2023/2024:

I etap rekrutacji – termin: 08.05 19.05.2023 r.– rekrutacja dzieci z I preferencji według daty zapisu i przydziału do konkretnej grupy wiekowej. W terminie tym rodzice/ opiekunowie prawni potwierdzają chęć zawarcia umowy na korzystanie z usług żłobkowych. Placówki przesyłają na adresy e-mail rodziców dokumentacje niezbędną do podpisania umowy. Następuje wstępna weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru.

II etap rekrutacji – termin: 22.0526.05.2023 r.– rekrutacja dzieci z II i III preferencji na pozostałe wolne miejsca po I etapie.

III etap rekrutacji – termin: 29.05.2023 r. godz. 12.00 – ogłoszenie na stronie internetowej żłobka list dzieci przyjętych.

 

Kryteria naboru do żłobka:

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się – w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.

3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie bądź zasiłku macierzyńskim w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim, na kolejne dziecko.

4. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień. W przypadku dzieci posiadających przeciwwskazania do szczepień potwierdzone zaświadczeniem do lekarza: pediatry lub rodzinnego.

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.