Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

 Plan dnia

630 – 800 – PRZYJMOWANIE DZIECI
•    zabawy dowolne
•    indywidualne kontakty z rodzicami


800 - 900 – ŚNIADANIE
•    czynności higieniczne przed śniadaniem
•    posiłek
•    czynności higieniczne po śniadaniu


900 - 1100 – ZAJĘCIA, w tym II śniadanie
•    zajęcia ruchowe - gimnastyka ogólnorozwojowa
•    zajęcia pedagogiczne grupowe i indywidualne
•    umuzykalniające
•    plastyczne
•    ruchowe
•    tematyczne
•    wspierające rozwój emocjonalny
•    zajęcia na świeżym powietrzu - spacery
•    zajęcia usprawniające


1100 - 1200 - OBIAD
•    czynności higieniczne przed obiadem
•    posiłek
•    czynności higieniczne po obiedzie


1200 - 1430 - LEŻAKOWANIE
•    usypianie przy muzyce relaksacyjnej


1430 - 1500 - PODWIECZOREK
•    czynności higieniczne przed podwieczorkiem
•    posiłek
•    czynności higieniczne po podwieczorku
•    czytanie bajek


1500 - 1700 - ZAJĘCIA DOWOLNE, w tym odbiór dzieci przez rodziców.

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.