Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Deklaracja dostępności Witryny Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku

Żłobek Miejski nr 3 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Odnośniki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika. Pomimo starań redaktorów mogą wystąpić sytuacje, że:- cel linku nie jest odpowiednio określony; - załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku; - pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej; - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

Wyłączenia

 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: - pochodzą z różnych źródeł; - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; - posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów; - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Niewińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 675 16 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3 w Białymstoku
 • Adres: ul. Wasilkowska 4, 15-137 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 675 16 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz gospodarcze. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.
 • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, łączną odległość 13,6 m chodnika, szerokości 3,75 m oraz pokonać łącznie 15 stopni schodów.
 • Bezpośrednio do budynku prowadzi siedem stopni schodów oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przy schodach zamontowane są poręcze.
 • Budynek Żłobka pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru.
 • Administracja znajduje się na piętrze budynku. Do osób mających problem z poruszaniem się pracownicy schodzą i obsługują zainteresowanych na parterze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące.
 • Wejście do placówki odbywa się poprzez system domofonowy.
 • W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 • W budynku nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach i po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.