Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Prawa dziecka

Najważniejszym dokumentem międzynarodowym, który określa prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ w 1989 roku.

Nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 526).

Konwencja o Prawach Dziecka ustanowiła status dziecka oparty na założeniach, że każde dziecko:

 1.   Ma prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.
 2.   Ma prawo do własnej osobowości. Nie jest niczyją własnością.
 3.   Ma prawo być równym każdej istocie ludzkiej bez względu na wiek.
 4.   Ma prawo oczekiwać szacunku.
 5.   Ma prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.
 6.   Ma prawo wyrażać swoje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.
 7.   Ma prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.
 8.   Ma prawo być wychowywanym bez krzyku, lekceważenia czy poniżania.
 9.   Ma prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.
 10. Ma prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.
 11. Ma prawo być kochanym takim, jaki jest.
 12. Ma prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu
        i do podejmowania decyzji.
 13. Ma prawo do odpowiedzialności za siebie.
 14. Ma prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.
 15. Ma prawo do wygrywania.
 16. Ma prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym,
        dawać i otrzymywać.
 17. Ma prawo samemu kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.
 18. Ma prawo do wolności.
 19. Ma prawo poznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 

Wszystkie te punkty zawarte są w naszym Regulaminie organizacyjnym (w § 10).

 

 

 

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.