Bajkowy Żłobek

Żłobek Miejski Nr 3
w Białymstoku

Historia

Żłobek przy ulicy Wasilkowskiej 4 funkcjonuje od 30 grudnia 1980 roku. Początkowo istniał pod nazwą - Żłobek Dzielnicowy Nr 16. Pierwsze dzieci zostały zapisane do Żłobka 29 grudnia 1980 roku. Placówka przechodziła reorganizację aż do 1992 roku, kiedy to Uchwałą Rady Miejskiej utworzono żłobki miejskie.

Jednym z nich był Żłobek Miejski Nr 3 z siedzibą przy ulicy Wasilkowskiej wraz z dwiema filiami:

  •    przy ulicy Białej 13/33
  •    przy ulicy Warszawskiej 75 A

W takiej strukturze istniał do czerwca 2001 roku. Wtedy to ze względu na bardzo małą liczbę dzieci w śródmieściu zlikwidowano filię przy ulicy Białej.

Żłobek funkcjonował z jedną filią przy ulicy Warszawskiej 75 A, aż do 31 grudnia 2012 roku. Od 1 stycznia 2013 filia przekształciła się w samodzielną placówkę - decyzją Rady Miasta został powołany Żłobek Miejski nr 7.

Od roku 2004 do roku 2011 realizowaliśmy program "Wczesnej interwencji rehabilitacyjno - logopedycznej".

Od początku istnienia żłobka do dnia 31 marca 2018 r. bezpośrednią pieczę nad funkcjonowaniem żłobka sprawowała Pani Dyrektor Regina Popko. 

Od dnia 1 kwietnia 2018 r.  Dyrektorem żłobka została Pani mgr Monika Niewińska. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. placówka funkcjonowała z filią przy ul. Oriona 38. W placówce przygotowano 192 miejsc dla dzieci w 8 oddziałach.

Od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. żłobek funkcjonował  z filią przy ul.Ignacego Mościckiego 2J. Filia posiadała 6 oddziałów dla dzieci.  

Obecnie Żłobek Miejski nr 3 funkcjonuje jako samodzielna gminna jednostka budżetowa.Bezpośrednią pieczę nad funkcjonowaniem żłobka sprawuje Pani Dyrektor mgr Monika Niewińska.

           

Copyright © 2015 Żłobek Miejski Nr 3 w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.